Een consultant van IvO-partners zal in overleg met de adviseur informatiebeveiliging binnen uw organisatie de concrete doelen vaststellen voor de ‘mystery guest’. In het kader van de  ‘mystery guest visit’ zal de consultant van IvO-partners, na ondertekening van een vrijwaring, proberen binnen te komen binnen de niet publiekelijk toegankelijke omgeving van het gemeentehuis. Hij/zij zal o.a. proberen vertrouwelijke gegevens en privacy gevoelige informatie te bemachtigen. De bevindingen van de ‘mystery guest’ visit zullen beschreven worden in een rapport dat aansluit op de bevindingen uit de ‘security site visit’, inclusief aanbevelingen.

De rapportages kunnen ook de basis vormen voor bewustwordingssessies voor B&W en MT en een eventuele e-learning module.