Swinth / IvO-Partners, de naam zegt het al, werkt samen met een aantal gespecialiseerde partners die ieder op hun vakgebied beschikken over jarenlange expertise wanneer het gaat om informatieveiligheid en cybersecurity. Daarmee zijn wij in staat om op alle aspecten van informatieveiligheid professionele ondersteuning te bieden aan gemeenten die de BIG willen implementeren of woningcorporaties die aan de slag willen gaan met de BIC. Ook ondersteunen wij bedrijven en andere organisaties en instellingen die met een vergelijkbaar, op de ISO 27001 gebaseerd normenkader, de informatieveiligheid op een professioneel niveau willen brengen.

Wij hebben als Swinth / IvO-Partners, met onze kennis en deskundigheid van wat overheden, woningcorporaties, bedrijven en andere organisaties nodig hebben, de dienstverlening van deze partnerbedrijven afgestemd op de richtlijnen voor het waarborgen van informatieveiligheid en privacybescherming. Door de dienstverlening van onze partners met elkaar te integreren en op elkaar af te stemmen, kunnen wij als Swinth / IvO-Partners een totaal oplossing bieden van hoge kwaliteit met een aanzienlijke kostenbesparing.

Bijkomend voordeel is dat de opdrachtgever slechts te maken heeft met één aanspreekpunt: Swinth / IvO-Partners. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid op ons voor het goed, tijdig en binnen het budget opleveren van de overeengekomen werkzaamheden.

Onze partners zijn onder andere:

Secwatch; webapplicatie scans, penetratietesten, security audits en vulnerability management.


Stimulansz; met het programma PInzicht wordt ondersteunende software geleverd voor de inrichting van het Information Security Management System (ISMS) ten bate van de uitvoering van het Privacy- en Informatieveiligheidsbeleid.

Schermafbeelding 2016-09-07 om 13.44.39
PBW-ICT & consulting; ondersteunende werkzaamheden, kwartiermaker voor de implementatie van privacybeleid en informatieveiligheid.


Accoris; verzorgt diverse audits waaronder de ENSIA audit.

Security Academy; opleidingsinstituut dat zich specifiek richt op Information Security Management, business continuity management en crisismanagement binnen gemeenten.

maria_genova_KLEIN_thumb
Maria Genova; verzorgt bewustwordingssessies voor grotere groepen medewerkers. Zij is publicist en veel gevraagde spreker over identiteitsfraude naar aanleiding van haar boek ‘Komt een vrouw bij de h@acker’.