Het vergroten van de bewustwording van het belang van informatieveiligheid dient uiteindelijk te leiden tot gedragsverandering onder de medewerkers. Het verbeteren of op orde brengen van de informatieveiligheid binnen de organisatie vraagt om investeringen in bewustwording en in aanpassingen van de fysieke- en digitale infrastructuur. Dan dient bestuur(College van B&W) en management wel voldoende doordrongen te zijn van het belang van informatieveiligheid. Om dat te bereiken bieden wij bewustwordingssessies aan voor het College van B&W en het MT. Deze worden verzorgd door Ad Koppejan (oud Tweede Kamerlid). Ad Koppejan heeft in de afgelopen jaren, mede in opdracht van VNG/Taskforce BID,  vele tientallen bewustwordingssessies verzorgt voor bestuurders en managers binnen gemeenten.