De AVG Check is een onderzoek dat de kenmerken heeft van een audit en wat ook uitgevoerd wordt in samenwerking met Accoris Audit Services.
De scope van het onderzoek kan betrekking hebben op:

  • Samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld samenwerking binnen een gemeenschappelijke regeling)
  • Organisatie, of deel van de organisatie (Sociaal Domein)
  • Afdeling (bijvoorbeeld Afdeling Burgerzaken of Afdeling Wmo)

De AVG Check:

  1. omvat een lijst met bevindingen
  2. geeft inzicht in de mate waarin men in control is
  3. biedt handvatten voor FG en CISO bij het opzetten van een interne audit structuur
  4. biedt inzicht en kan gebruikt worden voor het formuleren van vervolgstappen (PDCA)
  5. geeft antwoord op de vraag of organisatie in aanmerking komt voor keurmerk van een RE conform ISAE 3000 rapport

De AVG-check is alleen nuttig bij een gebleken volwassenheidsniveau van 3 of hoger.