Swinth / IvO (Informatie Veiligheid Overheid)-Partners is uw kennispartner op het gebied van informatieveiligheid en privacy beleid.
We zijn een partner in publiek-private samenwerking en werken voor zowel overheid als bedrijfsleven.

Ad Koppejan is initiatiefnemer. Hij heeft een jarenlange ervaring met ICT gerelateerde opdrachten voor overheid en bedrijfsleven. Met de bedrijven Swinth en E-Grant zijn digitale loketten en productcatalogi gerealiseerd voor gemeenten, provincies en het rijk (overheid.nl). Van 2006 tot medio 2012 was Ad Koppejan lid van de Tweede Kamer. Na het Tweede Kamerlidmaatschap is hij zich gaan richten op het verbeteren van informatieveiligheid voor overheden, bedrijven en andere organisaties zoals woningcorporaties. Er zijn in de afgelopen jaren projecten gedaan voor tientallen gemeenten, de Taskforce BID en de VNG.

Swinth / IvO-Partners vervult een makelaarsfunctie tussen overheid en bedrijfsleven waarbij wij de kloof overbruggen tussen de vraag van de klant (overheid of bedrijfsleven) op het gebied van informatieveiligheid & cybersecurity en het aanbod van diensten door bedrijven.

Door onze samenwerking met gespecialiseerde partners kunnen wij overheden ondersteuning bieden op alle aspecten van informatieveiligheid: bewustwording, organisatie en techniek.

Wij hebben de dienstverlening van deze bedrijven geïntegreerd en op elkaar afgestemd zodat er een symbiose en meerwaarde ontstaat met als resultaat 1 + 1 = 3. De klant heeft te maken met een aanspreekpunt die alle verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van het project op zich neemt. Dat zijn wij Swinth / IvO-Partners!

Zie ook Onze werkwijze en Onze visie

Klik hier voor onze privacy verklaring.