Ondersteuning bij de implementatie van de AVG

IvO-Partners heeft in de afgelopen periode, diverse gemeenten ondersteund bij de implementatie van de AVG. Gespecialiseerde privacy juristen en AVG-specialisten hebben gemeenten zoals Urk en Heusden geholpen bij het operationaliseren en borgen van het privacybeleid en de implementatie van de AVG maatregelen binnen de gemeentelijke organisatie, waaronder het opstellen van verwerkingsregisters en convenanten. Met onze specialisten kunnen wij naast adviseren, ook opleidingen en bewustwordingscampagnes verzorgen of de projectleiding invullen.

In het kader van de AVG bieden wij de volgende specifieke diensten aan: