Om in korte tijd (grotere) groepen medewerkers meer bewust te maken van het belang van informatieveiligheid en de risico’s van (identiteit)fraude verzorgt Maria Genova samen met Ad Koppejan een bewustwordingssessie . Maria Genova, auteur van o.a. het boek “Komt een vrouw bij de h@cker” heeft veel ervaring met presentaties over informatieveiligheid en identiteitsfraude voor grotere groepen personen.

De ervaring leert dat na deze workshops die ook ingaan op de invloeden op de persoonlijke levenssfeer, ambtenaren zich meer bewust zijn van de risico’s op het gebied van informatieveiligheid en identiteitsfraude.

Maria Genova Komt een vrouw bij de h@cker