Swinth / IvO-Partners heeft een sluitende aanpak ontwikkelt voor het verbeteren van de informatieveiligheid. In een aantal stappen helpen wij uw organisatie om ‘in control’ te komen op het gebied van informatieveiligheid en privacy richtlijnen. Zodat u daarmee voldoet aan officiële richtlijnen zoals de BIG; Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (strategisch en tactisch), de BIR(rijk), de BIC(woningcorporaties) of ISO 27001(bedrijven),  Aan het eind van het traject heeft u de veiligheidsstandaarden geïmplementeerd en voldoet uw organisatie aan de wet Datalekken.

Inmiddels hebben wij al veel organisaties met deze aanpak kunnen helpen, waaronder een tiental gemeenten.

De stapsgewijze aanpak conform de officiële veiligheidsstandaarden, richt zich op de drie aspecten die van belang zijn bij het waarborgen van de informatiebeveiliging en ‘cybersecurity’; bewustwording, organisatie en techniek. Wij hebben daarbij de verschillende diensten met elkaar geïntegreerd. Zo dient u in het kader van de 0-meting/GAP-analyse te weten waar uw organisatie staat op het gebied van informatieveiligheid. De uitkomsten van bijvoorbeeld technische scans/penetratietesten en een ‘mystery guest visit’, worden door ons weer als input gebruikt voor de bewustwordingssessies voor College van B&W, directie, MT en medewerkers. Ook de resultaten van DigiD-audits worden direct ingevoerd in het ISMS.

Dat alles onder centrale regie van een opdrachtnemer; Swinth / IvO-Partners. Wij zijn het aanspreekpunt voor de klant en nemen de volledige verantwoordelijkheid op ons van alle door onze partners uit te voeren werkzaamheden om de informatieveiligheid binnen uw organisatie op een hoger niveau te brengen.

Natuurlijk kunnen onze diensten ook afzonderlijk afgenomen worden.

Als Swinth / IvO-Partners onderscheiden wij ons door onze samenwerking met gespecialiseerde bedrijven met bewezen expertise op hun vakgebied waarvan wij de dienstverlening geïntegreerd hebben.

Bovendien werken wij op basis van een vooraf overeengekomen “fixed price” zodat projecten binnen het afgesproken budget gerealiseerd worden.

Zie ook Over ons en Onze visie