In samenwerking met partner BeOne InfoSecure biedt Swinth een breed asortiment aan e-learningprogramma’s aan, toegespitst op de problematiek die speelt binnen overheden, in het bijzonder gemeenten. Dit kan een basisintroductieprogramma zijn, waarin de basis gelegd wordt voor een effectief bewustwordingstraject, maar ook een verdiepingsprogramma dat ingaat op een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld social engineering, phishing of mobiele apparatuur).

Foto 2

Het e-learningprogramma sluit aan op de iBewustzijn Overheid campagne. Het e-learningprogramma kan aangepast worden aan de wensen en eisen van de klant, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om de resultaten van de nulmeting en/of de ‘security site visit’ in dit programma terug te laten komen. Dit geldt voor de tekstuele inhoud, afbeeldingen, huisstijl, interactieve oefeningen en zelftestvragen. Door gebruik te maken van dezelfde leeromgeving als het awareness assessment worden de resultaten van de e-learning inzichtelijk voor de beveiligingsfunctionaris.