Met een security site visit wordt getoetst of binnen uw organisatie het huidige, al dan niet beschreven, informatieveiligheidsbeleid ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Een consultant van IvO-partners zal in overleg met de adviseur informatiebeveiliging binnen uw organisatie, de checklist samenstellen voor de security site visit. Daarbij worden standaard de ‘Gouden Regels’ van de iBewustzijn Overheid campagne meegenomen.
Na ondertekening van een vrijwaring zal een consultant van IvO-partners uw organisatie bezoeken en ter plekke op alle vooraf vastgestelde punten toetsen. Van de waargenomen situaties worden foto’s genomen ter onderbouwing van de aangetroffen feitelijke situatie. Aan de hand van deze toets wordt een rapport opgesteld met aanbevelingen.