Bewustwording Informatieveiligheid

Uit diverse onderzoeken blijkt dat informatieveiligheid voor 80% mensenwerk is. Alleen investeren in de beveiliging van de fysieke en digitale omgeving is onvoldoende wanneer de  medewerkers binnen de organisatie niet voldoende bewust zijn van het belang van informatieveiligheid. Het zorgvuldig omgaan met (privacy) gevoelige informatie vraagt om de juiste houding en inzet van alle medewerkers, te beginnen met voldoende bewustwording en commitment bij bestuur en management. Dat is het uitgangspunt van de aanpak van Swinth IvO-partners.

Om de bewustwording van informatieveiligheid binnen de hele organisatie te vergroten bieden wij de volgende diensten: